Lijst Samenwerking

LIJST SAMENWERKING

Politieke partij in Echt-Susteren

Nieuws

18 september 2020                                                  Geslaagde handtekeningenactie voor buitentuin Peyerhoes.

Midden in de woonwijk ’t Thaal ligt het Peyerhoes. Een prachtige zorgvoorziening voor 80 bewoners. Reeds bij de start van de bouwwerkzaamheden werd door verplegend personeel gepleit voor een buitenverblijf voor de bewoners. Te vergelijken met de tuin bij zorgcentrum De Egthe in Echt en Vastrada in Susteren.

Juist in deze coronatijd werd het gemis pijnlijk duidelijk. Reden om het initiatief te nemen middels een handtekeningenactie om alsnog de buitentuin te realiseren. De initiatiefgroep wil in overleg met de gemeente, woningstichting en Zuyderland als zorgaanbieder die tuin realiseren. De handtekeningenactie is een groot succes geworden. Zonder al te veel publiciteit werden ruim 525 handtekeningen opgehaald.   

Lijst Samenwerking ondersteunt het plan om een buitentuin bij het Peyerhoes te realiseren van harte en wil waar mogelijk haar steentje bijdragen!


18 september 2020                                                WOZ waarden woningen (weer) gestegen in 2020.

WOZ waarden woningen (weer) gestegen in 2020.

De WOZ waarden van woningen zijn in Nederland in 2020 (peildatum 1-1-2020) gemiddeld met 8,9% gestegen. De stijging in Echt-Susteren bedraagt 8,1 % en ligt daarmee iets onder het landelijke gemiddelde.


De coalitie heeft in haar hoofdlijnenakkoord aangegeven dat de OZB belasting max. met 1,75% stijgt, maar het afgelopen jaar heeft de coalitie dat principe losgelaten. In december 2020 stelt de Raad het nieuwe tarief formeel vast. Tijdens de behandeling van de begroting 2021 in november wordt echter al duidelijk wat het nieuwe tarief gaat worden en of het college met een hogere stijging van deze belasting komt dan afgesproken in het hoofdlijnenakkoord van de coalitie.


Door de (forse) waardestijging moet het tarief dus dalen om op 1,75% meer opbrengst uit te komen. Lijst Samenwerking vindt dat in deze tijd niet de maximale tariefstijging moet worden vastgesteld en zal tijdens de behandeling van de begroting daar zeker op ingaan.

14 augustus 2020                                                     Inzegening nieuw wegkruis Pey

Zaterdag 12 september jl. werd op de hoek Brugweg-Daalweg een nieuw wegkruis ingezegend door Pastoor Mom. Het wegkruis is er gekomen dankzij de inzet van het broederschap Ad Arbitrium Nostrum. Dit broederschap wil elk jaar een maatschappelijk doel steunen of realiseren.


Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding en vrijheid is dit wegkruis geplaatst op deze unieke locatie. Onder belangstelling van genodigden en buurtbewoners werd na de inzegening nog gezellig nagepraat op het terras bij Leo’s café. Lijst Samenwerking was vertegenwoordigd door de raadsleden Jac Dijcks, Bert Hendricks, Jos Wackers en Jo Verheesen.

30 augustus 2020                                                    Openbaar groen in de gemeente.

Diverse raadsleden van Lijst Samenwerking (Bert Hendricks, Jac Dijcks, Har Peters, Jo Verheesen) hebben op verschillende momenten en manieren aandacht gevraagd voor het onderhoud van het Openbaar Groen in onze gemeente. Wat is er aan de hand?


 Begin van 2020 werd middels een Europese aanbesteding een nieuw “groenbedrijf” voor de komende 4 jaar in de arm genomen. Niet het goedkoopste bedrijf, maar wel het beste volgens de aanbestedingsregels van de gemeente. De kosten zouden wel jaarlijks met ongeveer € 300.000 stijgen! Reden voor onze partij om het dossier ter inzage te vragen en in de laatste raadsvergadering kritische vragen te stellen. Het contract was al getekend en de aannemer was al aan de slag, zonder dat de Raad goedkeuring had gegeven over de jaarlijkse meerkosten. Die discussie loopt nog, want het gaat om het budgetrecht van de Raad: één van de belangrijkste instrumenten van een gemeenteraad.


Naast de aanbesteding bereikten ons klachten over het onderhoud van het groen. De gemeente erkent dat ook en heeft na een gesprek met de aannemer beterschap beloofd. Ook hierover heeft Lijst Samenwerking vragen aan de gemeente gesteld en foto’s overhandigd. Op dit moment is de aannemer, aldus de gemeente, met een inhaalslag bezig. Lijst Samenwerking volgt de ontwikkelingen op de voet en hoort graag van burgers wat zij van het onderhoud vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren