Lijst Samenwerking

Waar staat Lijst Samenwerking voor?


Samen Vooruit! Dat is de slogan waar wij ons mee associëren. Lijst Samenwerking is een vereniging met leden, opgericht op 8 mei 1990. Het doel is "het bevorderen van de belangen van de inwoners van de gemeente Echt-Susteren in de meest ruime zin van het woord" en "het bijstaan van haar leden in de uitvoering hiervan".


Lijst Samenwerking tracht dat doel te bereiken door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijst Samenwerking is een echte bestuurderspartij. Decennia lang vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur (college) én Raad van de gemeente.


Van oudsher heeft Lijst Samenwerking leden die afkomstig zijn uit alle kernen van de gemeente. Mensen die betrokken zijn bij de leefbaarheid en het verenigingsleven van hun kern. Weten wat er speelt en leeft in de gemeenschap. Dat alles wordt in de politiek vertaald in een gedegen, sociaal, rechtvaardig en daadkrachtig beleid.


De leden van Lijst Samenwerking betalen contributie (minimaal 15 euro per jaar; commissieleden, raadsleden en wethouders betalen meer) en worden nauw betrokken bij het beleid van Lijst Samenwerking.


De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan dat moet instemmen met de belangrijke beslissingen binnen Lijst Samenwerking (vaststellen verkiezingsprogramma, vaststellen kandidatenlijst, voordracht wethouders, voordracht commissieleden, vaststellen rekening en begroting, verkiezing bestuursleden, etc.)

Bestuur


Voorzitter

Wim Fiddelaers


Secretaris

Harry Philippen


Penningmeester

Ger van Gisteren

Fractie


Toine Bocken

Jac Dijkcks

Ger van Gisteren

Bert Hendricks

Har Peters

Jo Verheesen

Jos Wackers

Contact


Neem voor meer informatie contact met ons op

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren